منوی اصلی

فیلم

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس دوازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس نهم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول دهم درس دوازدهم انسانی و درس نهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت سوم

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم  درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت اول

آموزش قسمت اول  درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس دهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم دهم درس یازدهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس دهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس یازدهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم) (شبکه تلویزیونی ایران)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت چهارم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت سوم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

 

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس نهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس نهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس نهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت پنجم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت پنجم

آموزش قسمت پنجم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت چهارم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 1 قسمت اول

درس نهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 8 سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

آموزش درس هشتم دین و زندگی 1 قسمت سوم

درس هشتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 7 سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

آموزش درس هشتم دین و زندگی 1 قسمت دوم

درس هشتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 7 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله: معجزات ولادت پیامبر

برشی از فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مجید مجیدی، درباره حوادثی که هنگام ولادت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در جهان رخ داد به همراه قرائت آیات 28 و 29 سوره فتح با صدای شحات انور

تلاوت های تصویری استاد راغب مصطفی غلوش

تلاوت های صوتی و تصویری مرحوم استاد راغب مصطفی غلوش

«راغب مصطفی غلوش» که سال‌ها با تلاوت عجیب و زیبای «آیه تطهیر» و اذان جاودانه علوی‌اش دلهای شیعیان را آسمانی می‌کرد، ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ در سن 77 سالگی درگذشت.

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره حمد همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره حمد

ترتیل و قرائت سوره حمد با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

دانلود کلیپ تصویری بسیار زیبا از تلاوت قرآن (سوره شمس) همراه با تصاویری کاملا متناسب با آیات این سوره می باشد .

دانلود کلیپ تصویری زیبای سوره شمس

کلیپ تصویری بسیار زیبا از تلاوت قرآن (سوره شمس) همراه با تصاویری کاملا متناسب با آیات این سوره

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره “الرحمن” همراه با ترجمه صوتی و تصویر سازی شده با صدای یوسف کالو

دانلود کلیپ تصویری زیبای سوره الرحمن با صدای یوسف کالو

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره “الرحمن” همراه با ترجمه صوتی و تصویر سازی شده با صدای یوسف کالو

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره کوثر همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره کوثر

فیلم قرائت سوره کوثر با صدای - استاد پرهیزگار و منشاوی و....

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره یاسین همراه با صوت ترجمه و تصویر سازی شده

کلیپ ترتیل زیبای سوره یاسین

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره یاسین همراه با صوت ترجمه و تصویر سازی شده

صفحه‌ها