منوی اصلی

معرفی کتاب: ارتباط نهج البلاغه با قرآن

معرفی کتاب: ارتباط نهج البلاغه با قرآن

نویسنده:

پدیدآورندگان دیگر:

زبان:

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم و معارف نهج‌البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌درسی «رابطه نهج‌البلاغه با قرآن» تدوین شده است.

معیت دائمی حضرت علی (ع) با قرآن موجب شده که نهج البلاغه اشتراکات بسیاری از جهت سبک و اسلوب و نیز معانی و محتوا با قرآن کریم داشته باشد. همچنین به واسطة شخصیت و علوم پدیدآورنده اش، ارتباط وثیق و وسیعی با قرآن کریم دارد.

این ارتباط را می توان در ارتباط محتوایی، سبک شناسی و معرفت شناسی در نظر آورد و مورد پژوهش قرار داد. مؤلفان کوشیده اند با ارائه مثال ها و شواهد متعدد از اتصال و نسبت این گنجینه معرفتی علوم با فرقان عظیم پرده بردارند. ویژگی کتاب حاضر، در مقایسه با موارد مشابه، تنوع مثال ها و نمونه های ذکر شده در آن و نیز استفاده از منابع دسته اول و معتبر در گستره ای وسیع است.
این کتاب که حاصل تجربه های آموزشی مولفان است، با دیدگاهی آموزشی و در چهارده فصل تدوین شده است: مبانی رابطه نهج البلاغه با قرآن؛ بررسی جایگاه کلام معصوم(ع) نسبت به قرآن؛ علم اهل بیت(ع)؛ جایگاه قرآن در نهج البلاغه؛ مقایسه سبک ادبی قرآن و نهج البلاغه(۱)؛ مقایسه سبک ادبی قرآن و نهج البلاغه؛ کاربرد آیات قرآن در نهج البلاغه؛ علوم قرآنی در نهج البلاغه؛ تفسیر آیات قرآن کریم در نهج البلاغه؛ معارف قرآنی در نهج البلاغه از اهم مطالب این کتاب است.

این کتاب توسط انتشارات سمت در سال 1397 منتشر شده است. و 368 صفحه دارد.

افزودن دیدگاه جدید