منوی اصلی

عکس نوشته حدیث: دل بر کندن از دنیا

عکس نوشته حدیث: دل بر کندن از دنیا

عکس نوشته حدیث: دل بر کندن از دنیا
امام صادق علیه السلام
همه خوبی در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دل بر کندن از دنیا قرار داده شده است
 میزان الحکمه ج3 ص 550

 

افزودن دیدگاه جدید